pro_bg2
Калктын ден соолук муктаждыктарын тейлеген продукция.ДСУнун айтымында, бул азыктар "ар дайым, адекваттуу көлөмдө, тиешелүү дарылык формаларда, кепилдик берилген сапаты жана адекваттуу маалыматы бар, ошондой эле жеке адам жана коомчулук көтөрө ала турган баада" болушу керек.

Ашыкпаган тарак

  • TXC - жараксыз тарак жалпак токуу машинасы

    TXC - жараксыз тарак жалпак токуу машинасы

    Үзгүлтүксүз бүт бөлүктү токууну колдоо үчүн интеллектуалдык программа түзүү системасы менен калдыксыз жипти инновациялык колдонуу, ийкемдүү чоюн рамканы колдонуу менен астыңкы жипти жана эмгекти үнөмдөп эле тим болбостон, эмгекти башкарууга кеткен чыгымдарды да азайтат: узак өмүрдүн артыкчылыктары, жакшы туруктуулук, сактоонун жогорку мааниси жана башка артыкчылыктары.